Vitogate 300

Hallo, hat jemand die Vitogate 300 ModBus im Einsatz?